Tay Vịn Bệnh Viện

Thông tin sản phẩm

Manufacturer: Pinger
Made in: China

 

Model Number:HR1401 / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / single color

 

 

Model Number:HR1402 / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / width color strip:35mm

 

 

Model Number:HR1403 / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / width color strip:60mm

 

 

Model Number:HR1404 / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / width color strip:80mm 

 

 

Model Number:HR1405 / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / 4 color line strips on bumper

 

 

Model Number:HR1401W / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm / wood color

 

 

Model Number:HR1403W / Materials:vinyl & aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:140mm / diameter of grip: 38mm / distance with wall:38mm  / width wood color strip:60mm 


 

 

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Dự án liên quan

tranh ? qu 24h tranh ? qu tranh da quy tranh ? qu gi r? tranh ? qu gi r? t?i h n?i tranh ? qu h n?i tranh ? qu ??p gi tranh ? qu bn tranh ? qu bn tranh ? qu gi r? tranh ? qu phong c?nh tranh ? qu t? qu tranh ? qu t? bnh tranh ? qu th? php tranh ? tranh da tranh ? ??p tranh ? qu chn dung tranh ? qu phong c?nh h? g??m tranh ? qu h? g??m tranh ? qu thu?n bu?m xui gi tranh ? qu v?n l tr??ng thnh tranh ? qu ngi nh h?nh phc tranh ? qu c?u ng? qu?n h?i tranh ? qu m ?o thnh cng tranh ? qu phong c?nh lng qu tranh ? qu ?i cng tranh ? qu h? thin nga thi?t k? web