Sàn Vinyl Nhà Máy Starflex

Thông tin sản phẩm

Hãng sản xuất: STARFLEX
Xuất xứ: THÁI LAN

 
EXCELLENT is a PVC composite floor tile with plain color design produced by high pressure impact process. With densely compacted surface and PUR coated, it improved wear and ease of maintenance.
 
STARFLOR is a PVC composite floor tile with marbling design produced by high pressure impact process. With densely compacted surface and PUR coated, it improved wear and ease of maintenance.
 
STARFLOR CP is a PVC composite floor tile with marbling design produced by calendering process.
 
 

Sản phẩm cùng nhóm

Dự án liên quan

tranh ? qu 24h tranh ? qu tranh da quy tranh ? qu gi r? tranh ? qu gi r? t?i h n?i tranh ? qu h n?i tranh ? qu ??p gi tranh ? qu bn tranh ? qu bn tranh ? qu gi r? tranh ? qu phong c?nh tranh ? qu t? qu tranh ? qu t? bnh tranh ? qu th? php tranh ? tranh da tranh ? ??p tranh ? qu chn dung tranh ? qu phong c?nh h? g??m tranh ? qu h? g??m tranh ? qu thu?n bu?m xui gi tranh ? qu v?n l tr??ng thnh tranh ? qu ngi nh h?nh phc tranh ? qu c?u ng? qu?n h?i tranh ? qu m ?o thnh cng tranh ? qu phong c?nh lng qu tranh ? qu ?i cng tranh ? qu h? thin nga thi?t k? web